Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Pripojte sa k Core, nastavte nové umiestnenie, pridajte moduly, aktualizujte

  Pred prvou inštaláciou

  Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu „TapHome Official“. Aplikácia je k dispozícii pre Windows 11 (pre verziu softvéru 2019.1 a vyššiu), Android a iOS.

    

  Existuje len jedna aplikácia pre inštalatérov a používateľov. Je možné obmedziť prístupové práva pre skupiny používateľov.

  Môžete si vybrať medzi stabilnou verziou TapHome Official alebo beta verziou s najnovšími funkcionalitami TapHome Next. Obe aplikácie je možné nainštalovať a používať súbežne.

  TapHome Official

  Stabilná verzia pre zákazníkov (odporúčané)

  TapHome Next

  Beta verzia s častými aktualizáciami

  Účet

  Spustite aplikáciu a vytvorte si TapHome účet (email / heslo). Všetky vaše budúce inštalácie budú automaticky prepojené s týmto účtom.

  Nastavenie novej riadiacej jednotky

  Pripojte Core pomocou kábla LAN k routeru Wi-Fi s internetom. Pripojte svoj telefón, tablet alebo notebook k rovnakej sieti Wi-Fi.

  1. Ak na Vašom účte ešte nemáte priradenú žiadnu lokáciu, zobrazí sa Vám možnosť Pridať lokáciu. Potvrďte ju.
  2. V zozname lokácií vyberte jednotku označenú ako < Nová lokalita >.
  3. Pomenujte lokáciu tak, aby ste ju neskôr vedeli ľahko identifikovať medzi inými inštaláciami. Ďalej zadajte prístupový kód (access token) - 16 miestny kód na nálepke na riadiacej jednotke.
  4. Úspešne ste nastavili riadiacu jednotku a bol vám pridelený Service, Admin a User prístup.
  5. Posledným krokom je update riadiacej jednotky. Počas aktualizácie (3-5 minút) neodpájajte zariadenie.

  Pridajte moduly

  Pripojte všetky moduly k Core . Vyberte Nastavenia Hardvér TapHome Bus Nájsť nové zariadenia . Zobrazia sa moduly, ktoré sú pripojené k Core .

  Vzdialený prístup

  Nezabudnite pridať svoj TapHome účet do zoznamu používateľov, aby ste mali prístup k inštalácii na diaľku (mimo miestnej siete). Ak chcete našu pomoc na diaľku, pridajte používateľa support@taphome.com.

  LAN / Remote access

  Ak sa riadiaca jednotka nachádza v rovnakej sieti ako vaša TapHome aplikácia, pripojenie je vždy lokálne - bez potreby internetu.

  Indikácia lokálneho alebo vzdialeného pripojenia je zobrazená

  • v menu vľavo hore

  • v Nastavenia → My location → Connected users

  • v Nastavenia → All users

  110120

  V zozname lokácií sú použité ikony:

  46

  Nová lokácia

  46

  Lokácia je prístupná cez LAN alebo na diaľku

  46

  Lokácia je prístupná cez LAN, a nie je prístupná na diaľku

  46

  Lokácia nie je prístupná ani cez LAN, ani na diaľku