Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2017.1 - Automatizácia žalúzií - presné ovládanie uhla žalúzie

  Smart Rule Ovládanie žalúzií pomocou tlačidiel hore a dole bolo aktualizované, aby sa vybral typ správania a aby sa umožnilo udržiavať žalúzie dole a a bola umožnená iba kontrola uhla.

  • Druh správania sa Krátka stalčenie : Po stlačení tlačidla sa rolety pohybujú úplne hore alebo dole. Ďalšie stlačenie ich zastaví. Ak je začiarknutá možnosť Povoliť iba zmenu uhla lamiel , uhol sa zmení z 0% na 100% alebo naopak v závislosti od predchádzajúceho smeru pohybu.
  • Typ správania sa Krátke a dlhé stlačenie : Pri krátkom stlačení žalúzie zmenia uhol iba o 25%. Napríklad, ak ide o žalúzie 90 stupňov, menia svoj uhol o 0,25 x 90 = 22,5 stupňa. Dlhé stlačenie ich pošle úplne nahor alebo nadol. V prípade, že je začiarknuté políčko Povoliť iba zmenu uhla lamiel , pri dlhom stlačení sa uhol zmení na 0 stupňov alebo na 90/180 stupňov v závislosti od typu žalúzií.