Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Siri Shortcuts a Androidové widgety

  "Hej Siri, open the gate"

  Riadiaca jednotka TapHome udržuje otvorené zabezpečené spojenie s cloudovým serverom, čo umožňuje okamžité diaľkové ovládanie užívateľom definovaných zariadení prostredníctvom URL výziev. Je možné vykonávať preddefinované akcie veľmi rýchlo, bez toho, aby ste museli otvárať aplikáciu TapHome, alebo dokonca bez odomykania telefónu (Siri).

  Bezpečnostné opatrenia

  Každá z týchto webových žiadostí musí obsahovať bezpečnostný kľúč, aby nebol prístupný nežiadúcim osobám. Tento token nikdy nezverejňujte na internete ani ho neposielajte prostredníctvom nezabezpečenej komunikácie. Ak máte podozrenie, že niekto má prístup k tomuto tokenu, nezabudnite ho okamžite zmeniť.

  Povolenie TapHome API na Core

  Otvorte Nastavenia → Vystaviť zariadenia a pridajte nové rozhranie: TapHome API .

  Definujte, ktoré zariadenia chcete týmto spôsobom ovládať. Uvedomte si, že kto pozná váš bezpečnostný token, môže ovládať aj všetky zariadenia, ktoré ste tu definovali.

  Otvorte zariadenie zo zoznamu. Ukáže vám vzorové adresy URL pre typické akcie, ktoré je možné s týmto zariadením vykonávať.

  Napríklad tlačidlo na otvorenie garážových brán:

  Kliknutím na ňu skopírujete túto adresu URL do schránky.

  Ak chcete upraviť obsah adresy URL, prečítajte si ďalšie technické podrobnosti o TapHome API

  iOS: Skratky Siri

  1. Otvorte (alebo nainštalujte) aplikáciu Skratky od spoločnosti Apple
  2. Vyberte Vytvoriť skratku
  3. Vyberte Pridať akciu
  4. V prvej časti vyberte položku Web
  5. V sekcii Webové žiadosti, vyberte Získať obsah URL
  6. Vložte URL adresu, ktorú ste skopírovali do schránky v aplikácii TapHome → Vystaviť zariadenia → TapHome API
  7. Nastavte názov odkazu. Uložte.

  1. Skratku môžete otestovať stlačením tlačidla prehrávania v pravom dolnom rohu alebo vyslovením „Hey Siri“ s názvom vašej skratky. Napr. "Hej Siri, open the gate"

  Android: Vlastné miniaplikácie

  1. Stiahnite si aplikáciu tretej strany, ktorá umožňuje odosielanie požiadaviek HTTP, napr. HTTP Request Shortcuts. Viac informácií o tomto projekte nájdete na GitHub
  2. V aplikácii vytvorte novú skratku, nastavte jej názov a ikonu.
  3. V Basic Request Settings vyberte metódu GET a prilepte URL z aplikácie TapHome.
  4. Prípadne môžete tiež zmeniť Response Handling na „ Response in Toast (errors only) “
  5. Z kontextovej ponuky vyberte Place On Home Screen
  6. Teraz by ste mali vidieť svoju skratku na domovskej obrazovke telefónu