Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Obmedzenie výkonu

  V prípade, že hlavný istič neposkytuje dostatočnú kapacitu na paralelný chod všetkých elektrických spotrebičov, je možné nastaviť priority výstupov a výstupný modul zabezpečí, aby nedošlo k prekročeniu celkového zaťaženia. To umožňuje použiť hlavný istič s nižšou kapacitou a ušetriť na poplatkoch poskytovateľovi elektriny.

  Táto vlastnosť je zameraná na elektrické zariadenia s konštantným výkonom, ako napríklad elektrické kúrenie, kompresory atď. Nie je vhodná pre zariadenia s premenlivým výkonom.

  Keďže výstupy pre tento scenár majú konštantné zaťaženie, nepoužíva sa elektromer.

  Prejdite na Menu Zariadenia 12DO modul a nastavte výstupy na PWM na digitálnom výstupe

  Kliknite na Pridať novú skupinu

  Nastavte Celkové zdroje - maximálny výkon hlavného ističa

  Pridať nový výstup a nastaviť jeho spotrebu vo wattoch

  Usporiadajte výstupy podľa priorít. Výstup najvyššej priority musí byť na vrchu.

  Výstupný modul zapne iba kombinácie výstupov, ktorých súčet zaťažení nepresahuje Celkové zdroje .

  V termostate použite hysterézu Smart Rule a priraďte výstup PWM.

  Ak potrebujete prechádzať výstupy, pozrite sa sem https://taphome.com/support/15499335?e=t