Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • Optická izolácia zbernice

    Linkové vedenie je možné oddeliť aj obojsmerným optickým oddeľovačom. Tak vznikne plnohodnotné galvanické oddelenie dvoch napájacích sústav. Oddeľovač je osadený aj základnou prepäťovou ochranou typu D, ktorá je určená pre dátové prenosy zbernice RS-485, prípadne Modbus. Oddelenie tohto typu odporúčame vždy vtedy, keď je vedená kabeláž v miestach, kde by mohlo dôjsť k jej mechanickému poškodeniu. Týmto spôsobom vzniká aj možnosť priamej indukcie napätiami na sústavy. Treba si ale uvedomiť, že oddeľovač zbernice nespĺňa plnohodnotne funkciu prepäťovej ochrany. Oddeľovač zbernice izoluje master a slave medzi sebou, ale nezvedie naindukované napätie oproti svorke PE/PEN.

    Oddeľovač zbernice je dobré použiť na posilnenie signálu, ako tvarovač signálu na dlhých zberniciach, respektíve aj tam, kde na zbernici z neidentifikovateľného dôvodu vznikajú spätné vlnenia napätí na dátových kábloch, interferencie a odrazy.