Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • 2017.1 - Povolenia

    Povolenia umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a na Smart Rules. Napríklad servisný pracovník môže chcieť obmedziť používateľov na vykonávanie určitých činností, ktoré môžu brániť funkčnosti systému. Zároveň si môžu zachovať prístup k týždenným programom, citlivosti žalúzií na slnečné svetlo atď.