Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • MQTT Broker

  MQTT Broker je služba na manažovanie MQTT komunikácie medzi zariadeniami. Broker je možné spustiť na externom stroji alebo priamo na riadiacej jednotke TapHome.

  Ako aktivovať MQTT Broker v TapHome

  1. Prejdite do Nastavenia -> Hardvér a potom vyberte možnosť MQTT Broker.
  2. V nastaveniach MQTT Brokera môže užívateľ zadať informácie, ako je číslo portu, predpona ID klienta, užívateľ a heslo.
  3. Po zadaní týchto informácií a uložení nastavení je MQTT Broker pripravený na použitie. Konfigurácia komunikácie MQTT je definovaná v Hardware -> Packet parser.

  400400