Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2020.1

  2020.1

  Vylepšená vizualizácia grafov

  400

  Termostat zobrazuje nastavenú hodnotu a skutočnú teplotu v jednom grafe.

  Grafy je možné pridať do Dashboard. Na jednej časovej osi je možné rolovať súčasne viac grafov.

  Rozhranie na analýzu komunikácie HTTP medzi zariadeniami.

  Napríklad Shelly, Sonos, nabíjačka do auta Keba, TV, audio prijímače.


  Viac informácií tu.


  300

  Zobrazenie hodnôt Smart Rules v reálnom čase.

  Podrobnosti o zariadení zobrazujú, ktoré Smart Rules je momentálne aktívne a aké sú hodnoty Smart Rules.

  400

  Priame oznámenia

  400

  Akcie v Smart Rules môžu spúšťať upozornenia. Je možné nastaviť, na ktorý účet sa má upozornenie doručiť.

  Nové typy zariadení

  Menej konfigurácie, lepšia vizualizácia:

  550

  THERMOELECTRIC VALVE MIX VALVE CIRCULATION PUMP TEMPERATURE SENSOR PRESENCE SENSOR LIGHT SOURCES

  Integrácia s Amazon Alexa

  Ak máte záujem o testovanie, kontaktujte nás, aby sme vás mohli pridať do beta testovacieho programu na Amazone.

  Integrácia služby Amazon Alexa je v súčasnosti k dispozícii iba pre účty Veľkej Británie. Ďalšie krajiny budú pridané v nasledujúcich dňoch/týždňoch.

  Ďalšie inovácie

  • Zariadenia RGB podporujú funkciu „nastaveného rozsahu“ úrovne jasu

  • Zariadenia vytvorené zo šablóny ModBus alebo Packet parser môžu mať nastavenú zónu / kategóriu

  • Zariadenie v zobrazení Dashboard zobrazuje zónu

  • Výstup PWM zobrazuje stav relé v Dashboard / detailné zobrazenie

  • Nastavenia - Všetci používatelia a Moja poloha zobrazujú aktuálne prihlásených používateľov

  • Zoznam miest zobrazuje, či je projekt online alebo offline, a zobrazuje posledné 4 číslice prístupového tokenu

  • Možnosť nastavenia jazyka v ponuke Moja poloha

  • 8 DIM modul zobrazuje ďalšie informácie - frekvenciu, dĺžku impulzu, počet chýb, poslednú chybu, napätie