Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Statická konfigurácia IP adresy

  TapHome Core zvyčajne používa službu DHCP na získanie adresy IP a ďalších sieťových nastavení. Toto sa zobrazuje v časti Nastavenia / Moje miesto v časti Nastavenia siete:

  Ak chcete deaktivovať nastavenia DHCP a používať statickú IP adresu definovanú používateľom, zrušte začiarknutie políčka Povoliť DHCP a upravovať parametre siete:

  Po správnom nastavení parametrov použite ULOŽIŤ SIEŤOVÉ NASTAVENIA A OBNOVIŤ, aby ste tieto parametre použili a reštartovali Core s novými parametrami siete.

  Uistite sa, že ste nastavili správne parametre - v opačnom prípade je možné, že váš Core nebude prístupný.

  Ako resetovať riadiacu jednotku na predvolené nastavenia (pomocou DHCP)

  • Naformátujte USB flash disk na súborový systém Fat32
  • Vytvorte prázdny priečinok s názvom „network-reset“
  • Pripojte USB disk k bežiacej riadiacej jednotke. Zistí disk USB, obnoví sieťové nastavenia na serveri DHCP a reštartuje sa.
  • Po reštarte získa riadiaca jednotka automaticky svoju adresu IP zo smerovača prostredníctvom služby DHCP