Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • 2017.1 - Dvojklik a trojklik

    Správanie sa tlačidiel bolo aktualizované tak, aby zahŕňalo aj dvojité kliknutie a trojité kliknutie - okrem predtým dostupného krátkeho stlačenia a dlhého stlačenia.