Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Príklady kabeláže Modbus RTU

    Pre zariadenia pripojené k linke Modbus RTU platia iné pravidlá pri pripájaní zariadení. Zariadenia sú pripojené pomocou dvoch A / B vodičov. Realizovať zapojenie GND z 24V DC zdroja nie je potrebné. Totižto, ak zariadenia toto zapojenie v podmienkach výrobcu vyžadujú, treba požiadavku zrealizovať. Vzhľadom na to, že výrobcovia univerzálne nastavujú svoje periférie na adresu 1, načim každému zariadeniu, pri sekvenčnom pripájaní, prideliť platnú identifikačnú adresu v rozsahu 1-250. Zariadenia s rovnakou adresou v systéme nefungujú. Zbernicu sa odporúča ukončiť odporom 120R. Niektoré produkty už majú tento odpor zabudovaný automaticky, v tomto prípade ho už netreba dodatočne montovať na pripájacie svorky. Zariadenia, ktoré komunikujú s protokolom Modbus RTU, sú zväčša rekuperácia, klimatizácia, zariadenia na počítanie energie, reléový výstup a vstupné moduly.

    Pre správnu komunikáciu s Modbus treba, aby všetky periférie mali nastavený rovnaký komunikačný protokol s rýchlosťou, paritou a stop bitmi. V opačnom prípade nebudú zariadenia fungovať ako ucelený celok. Pre správne nastavenie a možnosť zmeny nastavenia komunikačných parametrov si vždy skontrolujte manuály vami pripájaných periférií.

    Pre klasické rozvody RS485 a Modbus RTU je pre priemyselné rozvody predpísaný typ kábla spĺňajúci požiadavky EIA RS-485 s impedanciou 120R. Pre naše riadiace bloky stačí vytvoriť zbernicu pomocou Cat5E, Cat6, Cat6A a ďalších. Kabeláž certifikovaná pre siete RS-485 nie je potrebná. Taktiež nie je striktne predpísaná tienená kabeláž ako celok alebo samostatne v jednotlivých pároch. V kábloch, ktoré nie sú jednotlivo tienené v pároch, sa neodporúča viesť dve rôzne zbernice ako RS-485 a LAN 100/1000MBit, prípadne iné zbernicové rozvody EZS, EPS, Modbus RTU a pod.