Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • DMX

  Nasledujúci príklad ukazuje, ako integrovať DMX do Taphome prostredníctvom brány Taphome DMX.


  1. KROK: Pripojte DMX GATEWAY k akémukoľvek terminálu zbernice Taphome. Môže byť na termináli spolu s ostatnými modulmi Taphome.

  1. KROK: Nastavte DMX Gateqay v aplikácii Taphome


  a) Uistite sa, že terminál je prepojený s TapHomeBus CCU na stránke Hardvérové nastavenia

  b) Spustite skenovanie „Nájsť nové zariadenia“ na stránke nastavení zbernice TapHome

  c) Po úspešnom skenovaní otvorte DMXG zariadenie na stránke s nastaveniami TapHome Bus

  d) Pomocou tlačidla „+ Pridať zariadenie“ pridajte nové zariadenie DMX

  e) Výsledok