Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Meranie úhrnu zrážok pre riadenie zavlažovania

  V tomto jednoduchom sprievodcovi nájdete postup nastavenia zariadenia na meranie dažďa na meranie zrážok za posledných 48 hodín.

  Inštalácia

  • Krabicu pripevnite vodorovne (použite vodováhu) a skontrolujte, či je pod ňou prázdny priestor.
  • Červený vodič pripojte na + 24 V a zelený na akýkoľvek vstup UI (24 UI, Core UI, 2UI, 6UI / 6OC atď.).

  Konfigurácia

  • Prejdite na aplikáciu Taphome a povoľte súvisiaci vstup ako počítadlo impulzov. Takto sa vytvorí zariadenie na počítanie impulzov v zariadení TapHome.
  • Prejdite na Nastavenia - > Virtuálne zariadenia - > Pridať Virtuálne zariadenie a vyberte Zrážkomer (Počítadlo impulsov).
  • V Zrážkomere vyberte príslušný vstup počítadla impulsov a uložte.
  • Teraz máte k dispozícii funkčný meter zrážok so štatistikami za obdobie posledných 3 a 48 hodín. Použite ho na povolenie / zakázanie automatického zavlažovacieho systému spravovaného TapHome.

  300300

  Príklad

  • V týzdennom pláne, ktorý riadi automaticku závlahu aktivujte Limitujúcu podmienku a vyberte Vzorec.
  • Ako vstupné zariadenie vyberte Zrážkomer (Počítadlo Impulzov) a štatistiky Objem zrážok Súčet/integrál za 2 dni a Objem zrážok Súčet/integrál za 3 hodiny.
  • Do vzorca zapíšte požadovanú podmienku

  300