Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Konfigurácia riadenia hysterézie pomocou Smart Rule rovnice

  Nasledujúci príklad ukazuje, ako nakonfigurovať plnenie retenčnej nádrže na základe merania minimálnej a maximálnej hladiny vody.

  Vstupy:

  • Stavový kontakt pre min. úroveň (Názov premennej: St)
  • Stavový kontakt pre maximálnu úroveň (Názov premennej: St1)

  Výstup:

  • Digitálny výstup na ovládanie ventilu alebo čerpadla (Názov: Ventil)


  Konfigurácia rovnice Smart Rule

  Smart Rule rovnice má internú premennú nazývanú LastState. Táto premenná vracia PRAVDA alebo NEPRAVDA na základe posledného výsledku vyhodnotenia tohto Smart Rule.

  Rovnice

  (LastState AND! St1) ALEBO (! LastState AND! St)

  Akčný

  Ak je výsledok PRAVDA: Ventil ... Zapnúť

  Ak je výsledok NEPRAVDA: Ventil ... Vypnúť

  Doba trvania

  Minimálne trvanie ... 0:05:00 minút