Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Elektromery založené na počítadle impulzov

  Elektrické vedenie

  • Elektromer počítadla impulzov musí byť pripojený k ľubovoľnému digitálnemu vstupu TapHome.
  • Kábel je +24V, biely je pripojený priamo na vstup. (napr. modrá do +24V, biela do UI1)
                        

  Konfigurácia digitálneho vstupu

     

  Vstup musí byť nastavený ako počítadlo impulzov Aplikácia TapHome - > Menu - > Zariadenia - > otvorte príslušné zariadenie (napr. UI19)

  Konfigurácia virtuálneho zariadenia

        

  Definujte virtuálne zariadenie „Elektrometer (počítadlo impulzov)“ v Menu → Nastavenie → Virtuálne zariadenia → Pridať virtuálne zariadenie

  Prepojenie virtuálneho zariadenia so skutočným elektromerom

                             

  • Nový virtuálny elektromer musí byť nakonfigurovaný a prepojený so skutočným snímačom elektromera (príslušný vstup)
  • Nastavenia zariadenia → Počítadlo impulzov → zvoľte Elektromer je už pripojený (pozri Konfigurácia vstupu)
                         

  • Impulzy za kWh sú štandardne nastavené na 1000, ale môžu byť zmenené podľa technických parametrov elektromera
  • Kalibrácia je nastavená, ak elektromer už zobrazuje namerané hodnoty (pred pripojením a nakonfigurovaním v TapHome)
                    

  Konečný výsledok

          

  Widget

  Detail

  Celkovú spotrebu je možné kalibrovať v časti Servisné nastavenia → Zariadenie → Kalibrácia

  Dopyt zobrazuje 5-minútový priemer, aby sa predišlo hluku, keď je dopyt nízky a impulzy sa prijímajú zriedkavo.