Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2017.1 - Grafy boli aktualizované

  Vydanie 2017.1.6 prináša aktualizáciu historických máp. Kompletná sada funkcií teraz obsahuje nasledujúce grafy, zobrazenia a možnosti:

  • Podpora pre kontinuálne aj diskrétne typy grafov
  • Pokročilé štatistiky pre min / max / priemerné hodnoty v pevnom alebo pohyblivom časovom období
  • Export dát do CSV pre ďalšiu analýzu v Exceli alebo tabuľke

  Zaznamenávanie údajov do grafov je možné povoliť pomocou úloh Service a Admin.