Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • Bezpečné hodnoty

    Každý výstup sa dostane do núdzového režimu za predpokladu, že Core neodpovedá dlhšie ako 10 minút. Zariadenia si môžu zachovať pôvodné hodnoty alebo môžu nastaviť nové.