Hľadaj
MENU
  • Aplikácie TapHome
  • Výrazy
  • Architektúra systému podľa typu projektu
  • Používatelia a povolenia
  • Bezpečné hodnoty

    Každý výstup sa dostane do núdzového režimu za predpokladu, že Core neodpovedá dlhšie ako 10 minút. Zariadenia si môžu zachovať pôvodné hodnoty alebo môžu nastaviť nové.