Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Ovládanie stavu nabitia batérie nástenného iPadu

  Ak sa tablet pripevnený na stene neustále nabíja, životnosť batérie sa môže výrazne skrátiť. Reléový digitálny výstup TapHome používajte na ovládanie napájania pôvodného nabíjacieho adaptéra, aby bola úroveň nabitia batérie v rozmedzí 50-70%.

  Konfigurácia pre Apple iPad

  1. V TapHome API definujte príkazy URL na ovládanie relé, ktoré prepína nabíjací adaptér
  2. Definujte automatizáciu v Apple Shortcuts, ktorá volá adresu URL TapHome API, keď batéria iPadu klesne pod 70%alebo sa zvýši nad 50%