Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • Použitie prevodníku PWM na výstupný napäťový signál 0-10V

    V prípade centrálneho riadenia osvetlenia vo väčších priestoroch a priemyselných objektoch, je možné použiť aj regulátory so vstupným ovládacím napätím 0-10V. Na tento účel môžete priamo použiť modul 4AO.

    V prípade, že potrebujete iba jeden riadiaci signál, je možné použiť jednoduchý prevodník PWM/Uout 0-10V z našej ponuky. Prevodník nepotrebuje externý zdroj napájania a kalibrácia systému je pomerne jednoduchá.