Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Smart Rules – Obmedzujúce podmienky

  Každý Smart Rule je možné dynamicky aktivovať/obísť podľa špecifikovaných obmedzujúcich podmienok definovaných v Smart Rule

  Vizualizácia obmedzujúcich podmienok

  Obmedzujúca podmienka je splnená/aktívna, čo znamená, že Smart Rule funguje

  Obmedzujúca podmienka nie je splnená, čo znamená, že Smart Rule je obídené

  Obmedzujúca podmienka v Smart Rule


  Typy obmedzujúcich podmienok


  • Vzorec

  Vzorec vám umožňuje obmedziť Smart Rule pomocou rovnice. Je to jediný typ, kde môžete použiť viac ako jednu premennú

  Premenné

  Výber premenných použitých v rovnici. Krátke názvy sú generované automaticky systémom

  Rovnica

  Skutočný stav rovnice aktivuje Smart Rule . Falošný stav obchádza Smart Rule


  • Čas

  Čas vám umožňuje obmedziť Smart Rule o určený časový interval. Stupnica 48 hodín sa používa aj na pokrytie udalostí, ktoré začínajú v jeden deň a končia v iný.

  Časový interval (Od/Do)

  Stupnica začína 00:00 deň 1 a končí deň 3 00:00, čo znamená, že je pokrytých 48 hodín


  • Digitálny výstup

  Digitálny výstup vám umožňuje obmedziť Smart Rule špecifikovaným stavom (zapnuté alebo vypnuté) digitálneho výstupu (prepínač).

  Digitálny výstup (zap./vyp.)

  Vybrané zariadenie

  Štáty

  Výber stavu – Inteligentné pravidlo bude fungovať iba v povolených stavoch.


  • Viachodnotový prepínač

  Prepínač s viacerými hodnotami vám umožňuje obmedziť Smart Rule podľa špecifikovaného stavu (stavov) prepínača s viacerými hodnotami.

  Vybrané zariadenie

  Štáty

  Výber stavu – Smart Rule bude fungovať iba v povolených stavoch.

  Majte na pamäti, že obídenie Smart Rule cez limitnú podmienku znamená, že Smart Rule okamžite stratí kontrolu nad výstupným zariadením a nebude môcť získať kontrolu späť, kým nebude opäť splnená limitujúca podmienka.