Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Alarm Jablotron

  Výstražný systém Jablotron 100 poskytuje bránu RS485 na bezpečné pripojenie k systémom tretích strán.

  Upozornenie: Komunikačný protokol definovaný spoločnosťou Jablotron nemá ochranu pred kolíziami paketov. To znamená, že keď sa TapHome dopytuje na stav senzora, a v tej chvíli Jablotron pošle informáciu (napr. aktivovaný alarm, magnetický senzor rozpojený, atď.), tak obidve správy sa nenávratne stratia. Preto nemôže byť zaručený stopercentný prenos údajov. Celé pripojenie by malo byť vnímané len ako informatívne. TapHome sa pravidelne snaží synchronizovať aktuálne stavy senzorov, čo môže niekedy spôsobiť oneskorenie.

  Upozornenie: Pri komunikácii s jednotkou Jablotron musí TapHome rozdeľovať správy na viacero kratších (max. 100 bytov), čo môže spôsobiť oneskorenie zobrazenia stavu senzorov. Preto odporúčame PG kontakty používať iba na informácie ktoré musia byť doručované čo najrýchlejšie, a neprekročiť počet 30 PG vstupov / výstupov.

  Riadiaca jednotka TapHome Core poskytuje 3 terminály pre zariadenia zbernice TapHome alebo iné zariadenia založené na RS485. Vďaka podpore protokolu Jablotron dokáže TapHome čítať z / do alarmu Jablotron 100.

  Sprievodca krok za krokom

  Pripojte JA-121T k TapHome Core.

  JA-121T poskytuje galvanickú izoláciu, preto by GND napájacích zdrojov Jablotron a TapHome nemali byť prepojené.


  1. Otvorte Nastavenia → Hardvér:
   a. Zakážte terminál 3 v zbernici TapHome → Terminály
   b. + Pridať nové rozhranie → Jablotron

  1. Otvorte Nastavenia → Hardvér → Jablotron:
   a. Povoliť terminál 3
   b. Nastavte heslo Jablotron napríklad (formát 1 * 2345, kde 1 je ID externého používateľa a 2345 je heslo alebo iný vami používaný formát). Toto heslo musí byť vytvorené v systéme Jablotron.
   

  POZOR: Uživatelskému účtu v Jablotron jednotke musíte zakázať možnosť deaktivovať poplach. Kvôli chybe v komunikačnom protokole považuje systém Jablotron akýkoľvek pokus o komunikáciu za automatické deaktivovanie poplachu, ak to nie je vyslovene zakázané.


  1. Naprogramujte výstupy PG v Jablotrone. Aby sa dosiahla okamžitá reakcia napr. Zo snímača pohybu, musí byť naprogramovaný ako výstup PG v Jablotrone. Typické prípady použitia:
   • Ozbrojený stav domu, s cieľom nastaviť žalúzie, kúrenie, chladenie a vetranie
   • Pohybový senzor na zapnutie svetla na chodbe, keď je v noci pohyb
   • Okná v zóne poskytujú upozornenie na tlač pri opustení domu s otvorenými oknami

  1. V časti Nastavenia služby každého PG môžete definovať jeho typ zariadenia na úpravu ikony a konfigurácie.


  a. Typy zariadení určených iba na čítanie pre stavové kontakty

  b. Čítanie / zápis typov zariadení pre prepínače


  DÔLEŽITÉ: Nie je možné kombinovať bránu Jablotron s iným zariadením na rovnakom termináli zbernice. Všetky terminály sú štandardom RS485, ale poskytuje to iba elektrickú kompatibilitu, nie dátovú kompatibilitu.