Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Aplikácie TapHome

  Dostupné platformy: iOS, Android, Windows 10

  Dostupné verzie: TapHome Official (stabilná), TapHome Next (beta s pripravovanými funkciami)

  Jedna aplikácia sa používa na konfiguráciu a na účely koncového používateľa. Ďalšie informácie nájdete v časti Používatelia a povolenia.

  Windows 7, 8

  420x

  Pre Windows 7 je potrebné nastaviť, aby aplikácia bežala v režime kompatibility s Windows Vista.

  420x

  Linux x86, x64 (Experimental)

  Architektúra ARM (zvyčajne mobilné zariadenia) nie je podporovaná

  • Stiahnite si archív ZIP s verziou pre Windows 7, 8 (pozri odkaz vyššie).
  • Spustite ho v aplikácii Wine (verzia 6 a novšia)
  • V editore registrov aplikácie Wine zmeňte HKEY_CURRENT_USER → Softvér → Wine → Direct3D „renderer“ na hodnotu „vulkan“

  Kiosk Mode

  Platformy

  iOS

  Android

  Windows

  Dostupnosť

  ✖️

  Ak je aplikácia TapHome spustená na tablete pripevnenom na stene, je možné nakonfigurovať operačný systém tak, aby bola aplikácia v popredí.

  Kiosk Mode v iPade

  Aplikácia TapHome zistí, či je operačný systém spustený v režime Asistovaný prístup. Ak aktivujete tento režim, keď je spustená aplikácia TapHome, uzamkne sa aplikácia TapHome v popredí, kým nebude deaktivovaný režim Asistovaný prístup(trojité kliknutie bočného tlačidla + vlastný prístupový kód).

  Ako nastaviť, aby TapHome aplikácia bola stále na popredí

  1. V nastaveniach systému iOS otvorte Prístupnosť → Asistovaný prístup a povoľte ho.

  1. Otvorte aplikáciu TapHome, aktivujte Asistovaný prístup kliknutím na bočné tlačidlo zariadenia iPhone/iPad.

  Možnosti

  V aplikácii TapHome prejdite na Nastavenia → Nastavenia aplikácie , kde si môžete zvoliť režim Nechať obrazovku zapnutú, najmä ak je tlačidlo napájania zakryté držiakom na stenu.

  Kiosk Mode v Androide

  Android podporuje režim pripínania obrazovky, ktorý slúži na udržanie jednej aplikácie v popredí. Tlačidlo Domov je deaktivované.

  Ako nastaviť, aby TapHome aplikácia bola stále na popredí

  1. V nastaveniach systému Android klepnite na Zabezpečenie alebo Zabezpečenie a poloha a potom na Rozšírené a potom Pripnutie aplikácie. Zapnite Pripnutie aplikácie.

  1. Otvorte aplikáciu TapHome → Nastavenia → Nastavenia aplikácie a aktivujte položku Pripnutie obrazovky.

  Ďalšie informácie o pripínaní a odopínaní nájdete v časti Pripnutie a odopnutie obrazoviek v Pomocníkovi pre Android.

  Možnosti

  Celá obrazovka - keď je aktívna, stavový riadok a navigačný panel sú skryté

  Nechať obrazovku zapnutú - bráni zariadeniu v prechode do režimu spánku - použiteľné, ak blokovanie vypínača na stene blokuje

  Klávesové skratky

  Plošina

  iOS

  Android

  Windows

  Dostupnosť

  ✖️

  ✖️

  Filtrovanie

  Ctrl + F

  Aktivujte fulltextové filtrovanie

  Ctrl + L

  Otvorte zoznam miest a spustite filtrovanie

  Esc

  Deaktivujte aktívny filter

  Navigácia

  Ctrl + ,

  Nastavenia

  Ctrl + D

  Zariadenia

  Ctrl + Y

  Monitor aktivity

  Ctrl + B

  Analyzátor zbernice(v rozhraní TapHome Bus)

  Ctrl + Shift + F

  Vyhľadať nové zariadenia(v rozhraní TapHome Bus)

  Ctrl + 1 .. 9

  V ľavom menu otvorte N-tú stránku

  Ctrl + ← / Ctrl + →

  Z ľavej ponuky skočí na predchádzajúcu / nasledujúcu stránku

  Ctrl + M

  Moja lokalita

  Ctrl + Q

  Odhlásiť sa

  Úpravy

  Ctrl + S / Ctrl + Enter

  Uložte a zatvorte nastavenie služby, Smart Rule alebo rozhranie

  Backspace / Esc

  Zavrieť nastavenie služby, Smart Rule alebo rozhranie. Požiadajte o uloženie zmien.

  Ctrl + E

  Dashboard: upraviť

  Zoznam: spustiť režim viacnásobného výberu

  Ctrl + N,D

  Vytvoriť nové Virtuálne zariadenia

  Ctrl + N,S

  Pridajte nové Smart Rule v detaile zariadenia

  Ctrl + N,V

  Vytvoriť nové: Premenná

  Overenie používateľa (Face ID)

  Plošina

  iOS

  Android

  Windows

  Dostupnosť

  ✖️

  ✖️

  Ak chcete zabrániť nechcenému použitiu aplikácie TapHome (napr. Deťmi), aktivujte autentifikáciu Face ID v Nastavenia → Nastavenia aplikácie → Vyžadovať autentifikáciu používateľa.