Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Konfigurácia vstupu / výstupu

  Výstupy

  Ak chcete konfigurovať výstupy, choďte do Menu → Zariadenia a vyberte jeden z hardvérových modulov s výstupmi. Nastavte výstupnú konfiguráciu na Digitálny výstup, ak má tento výstup ovládať ventily zapnutia / vypnutia, svetlá alebo akékoľvek iné spínané zariadenia. Posuňte sa nahor a nakonfigurujte žalúzie. Nastavte žalúziu na Roleta, markíza → uložte. Potom otvorte túto roletu a v Servisných nastaveniach zvoľte Zmiešavací ventil v Type zariadenia.


  Vstupy

  Ak chcete konfigurovať vstupy, choďte do Menu → Zariadenia a vyberte jeden hardvérový modul so vstupmi. Vyberte si medzi tlačidlovým vstupom (spínače, ovládače žalúzie), stavovým kontaktom (snímače pohybu, okenné kontakty), počítadlom impulzov (elektromery, vodomery), snímačom teploty a analógovým vstupom.

  Po nakonfigurovaní vstupov ich môžete identifikovať podľa položky Menu → Zariadenia a klepnutím na ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu. Nájdete tam ikonu hodín, jedná sa o funkciu s názvom Monitor. Keď stlačíte spínač svetla s pripojeným vstupom, zobrazí sa v zozname na obrazovke. Vstup môžete premenovať, aby ste ho neskôr ľahko našli.


  Výstupy a vstupy, ktoré sú Vypnuté sa nezobrazia v zozname Zariadenia v Menu .