Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Konfigurácia Packet parser pomocou preddefinovaných šablón

  Aby bolo možné rýchlo nastaviť Packet parser zariadenia, existujú preddefinované šablóny. V každom prípade je potrebné poznať cestu alebo IP adresu pridaného modulu. Ak tieto informácie poznáte, vyberte si z preddefinovaných šablón a vyberte zariadenia, ktoré chcete pridať. K tomu bude automaticky pridaný modul a to zariadenie so všetkými potrebnými definíciami.

  Šablóny

  Brand

  Template name

  Product compatibility

  Notes

  Shelly 1PM Module

  Shelly 1/Shelly 1PM

  Pre zariadenie Shelly 1 nepoužívajte meracie zariadenie spotreby energie.

  Keba car chargers

  P20

  Sonos multi-room audio

  Weather data

  It is necessary to register at https://openweathermap.org/ and receive the API key which needs to be entered into the template.

  Denon multi-room audio.

  First insert template Denon discovery with correct IP address. This will read PID variable. Note this for next use. Then remove discovery module and insert Denon HEOS template. Use IP address and PID from previous template.

  Wifi stereo amplifier

  WA-225W, WA-250

  Available actions: set volume (from 0% to 100%), set play mode (normal, repeat all, repeat one), mute, next, pause, play, previous and stop