Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Automatická konfigurácia pomocou šablón

  Ak chcete nakonfigurovať pripojenie k zariadeniu tretej strany pomocou funkcie Packet parser, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte aplikáciu TapHome a prejdite do časti Nastavenia → Hardvér → Packet parser.
  2. V sekcii analyzátora paketov uvidíte možnosť „Stiahnuť šablóny“, ktorá v aplikácii aktualizuje šablóny z verejného GitHub repozitára. Následne si iba vyberiete konkrétnu šablónu. Alebo vyberte možnosť „Pridať zo súboru“, ak ste si v TapHome aplikácii vygenerovali vlastnú šablónu (XML formát).
  3. Vyplňte základné atribúty pripojenia (IP adresa alebo radšej mDNS názov) a vyberte, ktoré zariadenia sa majú vytvoriť.
  4. Kliknite na „Vytvoriť“ a modul so zariadeniami sa vytvorí podľa definície šablóny.

  Gratulujeme! Práve ste úspešne nakonfigurovali pripojenie k zariadeniu tretej strany pomocou funkcie Packet parser!

  Pozor: šablóny nedefinujú žiadne automatické akcie (Smart Rules)

  Ak nemôžete nájsť šablónu pre svoje zariadenie, môžete si vygenerovať vlastnú šablónu pomocou aplikácie TapHome, exportovať ju do XML z modulu a potom ju poslať do GitHub repozitára, aby ju mohli použiť ostatní používatelia:
  https://github.com/taphome-official/packetparser_templates