Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • 2017.2 - Bezpečnostné Smart Rule

    Dva Smart Rules boli prepracované tak, aby fungovali ako nová kategória - bezpečnosť Smart Rule . Ide o limitnú teplotu podlahy a ochranu žalúzií pred silným vetrom.

    Ak sú splnené podmienky pre bezpečnosť Smart Rule - tj ak bola teplota podlahy prekročená nad limitom, alebo ak je vietor rýchlejší ako limit - potom tieto Smart Rules nemôžu byť prepísané ručne alebo iným Smart Rule. Tieto zachovávajú najvyššiu prioritu.