Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2017.2 - Premenné

  Premenné vám umožňujú uložiť hodnotu parametra a použiť ho v Smart Rules.

  Príklady:

  • Všeobecné premenné používané v obmedzujúcich podmienkach v Smart Rules
  • Časové premenné, napr. pri kontrole zavlažovania (v štvrtom štvrťroku zvyšujú zavlažovanie)
  • Vzorec Smart Rule so slnečnými premennými (príklad na nasledujúcom obrázku)