Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Základné nastavenie žalúzií

  Základné nastavenie pozostáva z reálnych žalúzií, dvoch reléových výstupov (hore a dole) na ovládanie motora a dvoch vstupov pomocou tlačidiel na ovládanie úrovne a uhla žalúzií.

  Prejdite na výstupný modul, kde sú motory fyzicky pripojené, povoľte v časti Blinds Blinds. Vyberte výstupy pre fázu hore a dole pre riadenie motora.
  Ak chcete žalúziám priradiť ovládacie tlačidlá, prejdite na vstupný modul, v ktorom sú tlačidlá fyzicky spojené, nájdite dva správne vstupy a aktivujte ich ako tlačidlá.
  Aby ste nastavili trvanie motorov žalúzií, použite sprievodcu konfiguráciou žalúzií
  Teraz máte žalúzie s ručným ovládaním pomocou fyzických tlačidiel.

  Aby ste nastavili trvanie motorov žalúzií, použite sprievodcu konfiguráciou žalúzií