Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • Rozloženie v rozvádzači

    Ukážka malého rozvádzača s automatizáciou osvetlenia priestoru podzemných garáží a priľahlých priestorov. Možnosti stmievania, signalizácie núdzových východov a osvetlenie častí podľa vstupných signálov z pohybovým a mikrovlnných snímačov.
    Riadenie stredne veľkého kancelárskeho objektu s riadením osvetlenia, snímaním pohybu, odpájaním zásuvkových obvodov a riadením vykurovacích okruhov.