Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • Kalkulačka poklesu napätia

    Ak používate kábel CAT5 na napájanie modulov a / alebo termických ventilov alebo iných akčných členov, uistite sa, že pokles napätia nepresahuje 10-20% pod 24VDC.

    Skutočné hodnoty môžete vypočítať napríklad pomocou http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html