Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Windows 7, 8 (ZIP) – Návod na inštaláciu

  420x

  Pre Windows 7 je potrebné nastaviť, aby aplikácia bežala v režime kompatibility s Windows Vista.

  420x