Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Protokol zariadenia

  200200

  Funkcia Protokol zariadenia zobrazuje základné zmeny na ovládaných zariadeniach. Nižšie sú uvedené typické vlastnosti týchto protokolov:

  • Protokoly zariadení nie sú dostupné na snímačoch, iba na akčných členoch
  • Denníky zariadenia nie sú viditeľné pre povolenie používateľa
  • Systém otočí posledných 40 zmien. Všetky staršie zmeny sú zrušené.
  • Počas reštartu riadiacej jednotky sa tieto záznamy obnovia. Pozor: tvrdý reštart (pri strate napájania) môže uložiť iba hodnoty každých 30 minút.

  V nastaveniach aplikácie je možné „Zbaliť všetky logy v podrobnostiach o zariadení“ alebo „Rozbaliť všetky logy v podrobnostiach o zariadení“.