Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Regulácia teploty PID

  V mobilnej aplikácii môžete nakonfigurovať 3 hlavné parametre - P, I, D .

  Chyba

  SetPoint - aktuálna teplota


  Čas od poslednej aktualizácie


  Čas od poslednej aktualizácie v minútach.

  P

  Nastaviť používateľom

  Ak je P rovné 10 a chyba je 1C, výsledný výstup bude rovný 10%.

  I

  Nastaviť používateľom

  Ak sa I rovná 1 a chyba je 1C, výsledný výstup porastie každú minútu o 1%.

  D

  Nastaviť používateľom

  Ak sa D rovná 1 a chyba sa zmenila zo 4C na 2C za 1 minútu, výsledný výstup sa znížil o 2%.

  P prírastok

  P * Chyba


  I prírastok

  Predchádzajúci I zisk + (I chyba čas od poslednej aktualizácie)


  D prírastok

  D * ((chyba - lastError) / čas od poslednej aktualizácie)


  Výkon

  P prírastok + I prírastok + D prírastok

  Výsledný výstup je súčtom troch ziskov.