Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2N

  Image result for 2n telecom logo

  Pozitíva

  (plus) 

  Najkompletnejší produkt

  (plus) 

  Kvalitné prevedenie

  (plus) 

  Mnoho možností vhodných pre veľké inštalácie


  Negatíva

  (minus) 

  Nie je to najlacnejšia možnosť

  Ako SIP server je potrebné nastaviť IP adresu TapHome Core. Ak chcete nájsť IP adresu Core, použite aplikáciu TapHome a kliknutím na svoju polohu zobrazte tieto informácie. Potom nastavte nasledujúce parametre:

  1. Nastavte telefónne číslo (ID) na 111
  2. Nastavte Core IP adresu ako doménu
  3. Nastavte Core adresu IP ako adresu proxy
  4. Povoľte registráciu
  5. Nastavte Core IP adresu ako adresu registrátora

  Uložte hodnoty. Po pridaní zariadenia do zariadenia TapHome sa stav registrácie zmení na REGISTROVANÝ.


  Nastaviť parametre hovoru:


  Server SIP TapHome používa na audio reláciu zvukový kodek G711 (PCMU). V zariadení zvončeka použite toto nastavenie zvuku:


  Jitter Compensation = 250ms


  Povoliť prístup ku kamere Packet parser:


  Vytvorte používateľa pre prístup k rozhraniu Packet parser na Acount1.

  Rovnaké meno používateľa a heslo sa musí v zariadení TapHome používať ako prístupové poverenia.


  Pridajte aspoň jedného používateľa:


  A upravte parametre používateľa:

  Nastaviť telefónne číslo na sip: nnn @ CoreIpAddress kde sip: označuje, že sa bude volať cez SIP, nnn je SIP číslo, CoreIpAddress je IP adresa nastavená pre SIP server.


  Skontrolujte, či je zámok dverí nastavený na spínač 1:


  Skontrolujte alebo nastavte parametre spínača 1 podľa vašich požiadaviek na otváranie dverí:

  Pre TapHome plnú kontrolu nad dverami použite prepínateľný režim Bistable.


  Nastavenie parametrov tlačidla rýchlej voľby:

  Nastavte funkciu tlačidla počas hovoru na zavesenie. Nastavte preddefinovaného používateľa, ktorému bude zvončekové zariadenie pri stlačení tlačidla zvonenia volať SIP.


  Je nevyhnutné, aby sa nezmenila IP adresa zvončeka. V prípade, že sieťový smerovač môže byť nastavený na používanie trvalej adresy IP pre zariadenie podľa adresy MAC, môžete toto nastavenie použiť. V prípade, že to nie je možné nastaviť, je lepšie nastaviť statickú IP adresu pre zvončekové zariadenie. V nasledujúcom príklade je adresa smerovača 192.168.100.1 a adresa IP zariadenia je nastavená na 192.168.100.170.


  Podrobné informácie o použitých nastaveniach alebo iných nastaveniach nájdete v (Konfiguračnom manuáli výrobcu.)[https://wiki.2n.cz/hip/conf/latest/en]