Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2017.1 - Denný rozvrh Smart Rule

  Denný rozvrh vám umožňuje kombinovať pevné aj variabilné časové kritériá - východ/západ západ slnka. Denný rozvrh obsahuje aj „Vypnutie“, čo znamená, že ak kritériá nie sú splnené, nebudete musieť priradiť ďalší samostatný Smart Rule .


  Použite príklady prípadu pre nový Denný rozvrh Smart Rule:

  1. „Žalúzie vystúpia ráno o 7:00 a pri západe slnka klesajú.“
  2. „Ak nie je splnená požiadavka na jas pre Smart Rule Nastavenie žalúzií podľa polohy slnka, žalúzie neprechádzajú do svojej predvolenej polohy, ale len nastavia priamy uhol a nepohybujú sa nahor, ani nadol.“ Toto bolo možné urobiť pred zavedením denného rozvrhu , ale denný rozvrh uľahčuje pochopenie konfigurácie.