Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2023

  2023.2

  Pridaná podpora pre Multi-zónový ovládač

  400

  2023.1

  Tmavý režim

  K dispozícii pre všetky platformy (iOS, Android, Windows, MacOS)

  K svetlej téme pribudli 2 tmavé: Dark gray, a Black (pre OLED použitie v KIOSK režime)

  600

  Drag and drop pre Windows aplikáciu

  600

  https://youtu.be/oXKjKD9rFTA

  Tunable white / RGBWW

  328

  Možnosť definovať na module 1, 2, 3, alebo 4 kanály (Stmievanie, Tunable White, RGB, RGBW).

  Zmiešavací profil pre Tunable White svetlá

  • Vyvážený [default] - pri strednej teplote ide 1. kanál na 50% výkon a 2. kanál na 50% výkon, alebo
  • Max - maximálny výkon pre oba kanály

  Zmiešavací profil pre RGB svetlá

  Toto nastavenie ma zmysel iba vtedy, ak majú jednotlivé zložky rôzne nastavené lumeny.

  • Min - prioritizuje presnosť farby. Kanály s vyšším svetelným výkonom nemusia byť využité na 100%
  • Max [default] - prioritizuje maximálny výkon, na úkor farebnej presnosti

  Jablotron alarm cez RS485

  Prerábka komunikácie cez JA-121T, na strane TapHome sa počíta s nekonzistentnou komunikáciou zo strany Jablotron alarmu, v ktorej vznikajú neošetrené kolízie packetov.

  Okrem prepojenia PG výstupov, ktoré ako jediné poskytujú relatívne rýchlu odozvu, bola pridaná aj podpora komunikácie s:

  • Perifériami (všetky senzory zapojené do Jablotron alarmu) - pozor, Jablotron túto informáciu posiela s niekolko sekundovým oneskorením
  • Sekciami - možnosť na diaľku cez TapHome systém vidieť v akom stave sú jednotlivé sekcie (armovaný, disarmovaný, poplach, servis), a možnosť ich prepínať

  Zvýšená rýchlosť odozvy cez TapHome BUS

  Komunikácia so zariadeniami zapojenými na odlišných BUS portoch je spracovávaná paralelne, čím sa pri správnej konfigurácii znižuje oneskorenie odozvy na minimum.

  Podpora pre Bus Extender

  Pri väčších inštaláciách je možné rozšíriť 3 BUS porty na riadiacej jednotke cez USB prepojenie na Bus Extender (môže byť aj viacero zapojených za sebou), ktorý pridá 2 bežné a 2 galvanicky oddelené BUS porty.

  400

  Zvýšená rýchlosť odozvy cez Packet parser

  Využívanie viacerých threadov v riadiacej jednotke na paralelnú komunikáciu s viacerými Wifi / LAN zariadeniami súčasne.

  Vylepšenia a opravy chýb

  • Opravená správa podsvietenia v systéme iOS v režime Kiosk / Riadený prístup
  • Opravené upozornenia na zvonenie SIP na zariadeniach so systémom Android
  • Aktualizácie Core a firmvéru sa teraz dodávajú prostredníctvom cloudu, čo umožňuje lepšiu kontrolu nad procesom aktualizácie a rýchlejšie aktualizácie