Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Používatelia a povolenia

  Správa užívateľov

  Správa používateľov umožňuje definovať prístupové práva a povolenia pre rôzne typy používateľov. Medzi používateľov môžu patriť napríklad rodinní príslušníci, hostia v hoteli alebo nájomníci v kancelárskej budove.

  • Užívateľ - Môže manuálne meniť hodnoty - meniť nastavenú teplotu, zapnúť / vypnúť svetlo atď. Jeho prístup k Smart Rules a k pokročilým nastaveniam zariadenia môže byť obmedzený správcom alebo používateľom služby.
  • Správca - Môže pridávať alebo odoberať používateľov, môže meniť základné nastavenia systému.
  • Služba - Nemá právo pridávať alebo odoberať používateľov. Má prístup ku všetkým systémovým nastaveniam a konfigurácii. Úroveň služieb používajú inštalační partneri.

  Oprávnenie

  Povolenia umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a na Smart Rules. Napríklad servisný pracovník môže chcieť obmedziť používateľov na vykonávanie určitých činností, ktoré môžu brániť funkčnosti systému. Zároveň si môžu zachovať prístup k týždenným programom, citlivosti žalúzií na slnečné svetlo, atď.

  Povolenia sa môžu vzťahovať na konkrétnych používateľov, alebo na skupiny používateľov (Service, Admin, User).

  Pomocou ikon v pravom hornom rohu získate rýchly prehľad o tom, čo vidia skupiny služieb, administrátorov alebo používateľov.

  Príklad - Zoznam zariadení


  Príklad - informačný panel

  1. Servisné povolenia
  2. Správcovské povolenia
  3. Povolenia používateľa

  Príklad - Smart Rules

  1. Služba môže vidieť a upravovať všetky Smart Rules .
  2. Správca môže vidieť všetky Smart Rules, ale môže upraviť napr. iba zavlažovač zavlažovania.
  3. Používateľ nemôže vidieť ani upraviť žiadny Smart Rules na zavlažovanie. Užívateľ tiež nemôže zmeniť manuálne ovládanie nastavenia, premenovať zariadenie alebo získať prístup k servisným nastaveniam .

  Povolenia pre zariadenia a pre Smart Rules

  Predvolené povolenia

  Predvolené povolenia pre Polohu, Zariadenia a Smart Rules