Hľadaj
MENU

Sieťová architektúra

 1. Všetky operácie „na mieste“ sú úplne nezávislé od sieťového alebo internetového pripojenia.
 2. Keď sa užívateľ pripája z lokálnej siete, všetka komunikácia medzi mobilným telefónom / tabletom a riadiacou jednotkou sa vykonáva v miestnej sieti. Plne nezávislé na internetovom pripojení.
 3. Ak sa užívateľ vzdialene pripája (mimo LAN), server TapHome Cloud sa používa na inicializáciu a bezpečné odovzdávanie údajov medzi používateľom a riadiacou jednotkou (verejná adresa IP sa nevyžaduje). Všetky rozhodnutia sú ponechané na riadiacej jednotke. Je tiež možné nastaviť vzdialené pripojenie bez použitia serverov TapHome.

Online vs Offline

TapHome poskytuje to najlepšie z 2 svetov: plne funkčné a autonómne v režime offline, s možnosťou nastavenia vlastného vzdialeného prístupu (DynDNS, statická IP, VPN), nulovej konfigurácie a bezpečnosti vzdialeného prístupu cez internet.Režim offline
(miestna sieť)

Online režim
(vzdialený prístup)

Základné použitie
napr. zmena teploty, prepnutie svetla

(tick)(tick)

Pôvodné nastavenie

(tick)(error)

Konfigurácia všetkého napr. moduly, Smart Rules, prístup, oprávnenia, štatistika, vystavenie zariadenia, skenovanie zbernice, atď.

(tick)(tick)

Aktualizácie firmvéru (moduly, riadiaca jednotka)

(tick)(tick)

Uchovávanie historických údajov

obmedzené na 3 hodiny

(tick) 

neobmedzene

Globálne verzus miestne účty

Globálne účty sú uprednostňovaným spôsobom pripojenia k miestu. Je to jedinečná kombinácia e-mailu a hesla. Ak ste zabudli heslo, môžete ho resetovať zaslaním dočasného hesla na e-mailovú adresu používateľa, napr.: meno@gmail.com / heslo.

Lokálne účty sú preddefinované vlastníkom zariadenia a môžu byť znovu použité, napr. Hotelová izba. napr. admin / admin, room432 / uQ492i.


Globálny účet

napr. john.smith@gmail.com

Lokálny účet

napr. admin / admin

Možnosť prihlásenia bez vytvorenia personalizovaného účtu

(error)

(tick) 

Užitočné pre hotelové izby

Možnosť obnovenia zabudnutého hesla

(tick)(error)

Možnosť zmeny hesla

(tick)(tick)

Možnosť prepínania medzi inštaláciami

(tick)(error)

Pri prvom prihlásení sa nevyžaduje prístup na internet (nezávislosť na serveroch TapHome)

(error)(tick)


Viac informácií nájdete na stránke Používatelia a povolenia: https://taphome.com/sk/support/85721089.

Lokálne pripojenie

Mobilná aplikácia vnútri siete LAN

Mobilná aplikácia

Žiadny prechodný server

Riadiaca jednotka

Počúva vysielanie riadiacej jednotky, aby sa k nej rýchlo pripojilo, aj keď bola zmenená jeho IP adresa

 • Soket HTTP, port 80

← Priama komunikácia →

Riadiaca jednotka vysiela svoje identifikačné údaje na rýchle zistenie aplikácií v miestnej sieti

 • Port 80
 • IP adresu môže router získať prostredníctvom služby DHCP alebo ručne ako statická IP pomocou aplikácie TapHome alebo rezervovania statickej IP adresy na strane routera
 • Je možné vytvoriť autonómny vzdialený prístup pomocou dynamického DNS, statickej IP alebo VPN

Tunelovací server

Poskytuje most medzi aplikáciou mimo lokálnej siete a riadiacou jednotkou. Na tomto serveri nie sú uložené žiadne údaje, poskytuje iba bezpečný tunel medzi klientskými aplikáciami (ktoré sa nenachádzajú v miestnej sieti) a riadiacou jednotkou.

Mobilná aplikácia mimo siete LAN

Mobilná aplikácia

Microsoft Azure Cloud

Riadiaca jednotka

Aplikácia mimo lokálnej siete iniciuje bezpečné spojenie so serverom tunelovania

 • Zásuvka HTTPS, port 443
 • SSL šifrovanie

→ TUNELOVÝ SERVER ←

 • Poskytuje základné overenie
 • Minimalistická infraštruktúra, preto sú náklady mimoriadne nízke a túto službu je možné ponúkať bezplatne

Riadiaca jednotka iniciuje bezpečné spojenie so serverom tunelovania

 • Zásuvka HTTPS, port 443
 • SSL šifrovanie
 • Nie je viditeľný na internete, preto je takmer nulová pravdepodobnosť útoku na internet

Prvé prihlásenie pomocou globálneho účtu (e-mail a heslo)

→ CLOUD API SERVER

 • Overenie e-mailu a hesla
 • Získajte zoznam dostupných miest

Riadiaca jednotka má posledné slovo na prijatie alebo odmietnutie spojenia z globálneho účtu

Uchovávanie historických údajov

Ak povolíte ukladanie hodnôt alebo štatistík určených zariadení, krátkodobé údaje sa na obmedzenú dobu ukladajú v riadiacej jednotke. Ak je riadiaca jednotka pripojená k internetu, zhromažďuje údaje, optimalizuje ich a odosiela ich na Storage Cloud Server.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako dlho sú údaje uložené:


Offline

Online

Okamžité hodnoty

až 5 hodín

Neobmedzený

Hodinové štatistiky

až 7 dní

Neobmedzený

Denné štatistiky

až 365 dní

Neobmedzený

Výhody cloudového backendu

 1. Nevyžaduje sa nastavenie adresy IP, nie je potrebné prejsť na nastavenia smerovača
 2. Poskytovateľa internetu alebo smerovač je možné zmeniť bez potreby zmeny konfigurácie
 3. Najvyššia možná bezpečnosť, IP adresa zákazníka nie je viditeľná z verejného internetu
 4. Perfektná dostupnosť a globálna dostupnosť. TapHome používa Microsoft Azure, jedného z najlepších poskytovateľov cloudových služieb na svete.

TapHome poskytuje backend v cloude zadarmo.

Alternatívne scenáre pripojenia (voliteľné)

Manuálne nastavenie statickej IP adresy pomocou aplikácie TapHome (verzia 2019.xa novšia):

 • Prejdite do časti Nastavenia → Moja poloha → Nastavenie siete → zrušte začiarknutie políčka Povoliť DHCP.
 • Zadajte novú statickú IP adresu pre Core. Môžete tiež upraviť sieťovú masku, bránu a server DNS. Uistite sa, že nová statická adresa IP je mimo rozsahu dynamicky priraditeľných adries IP používaných smerovačom.
 • Potvrďte zmeny tlačidlom „Uložiť nastavenie siete a reštartovať“. Po reštarte nové nastavenia začnú fungovať.


Nastavte statickú IP adresu v nastaveniach DHCP smerovača a použite službu Dyn DNS na priame pripojenie:

 • Prejdite na nastavenia smerovača a vytvorte DHCP statickú IP rezerváciu pre TapHome Core. Pre túto možnosť je vyžadovaná adresa Mac systému TapHome Core.


Ostatné:

 • Možno použiť aj sieť VPN
 • Core môže byť úplne odpojené od miestnej siete a bolo by ovládané spínačmi osvetlenia/žalúzií alebo viaczónovým ovládačom.
 


Servisný server

 • Aktualizácia komponentov systému Linux riadiacej jednotky
 • Automatické dvojtýždenné zálohy
 • Šifrované pripojenie, port 23