Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Klimatizácia LG prostredníctvom protokolu PI-485 a LGAP

  TapHome podporuje priamu komunikáciu cez RS485 (terminál BUS 1, BUS 2 alebo BUS 3) s kondenzátormi a klimatizačnými jednotkami LG. Robí sa to pomocou komunikačnej karty LG PI-485 a patentovaného komunikačného protokolu LGAP.

  • Komunikácia cez pripojenie RS485 (Bus).
  • Viaceré split jednotky môžu byť plne prevádzkované z TapHome s minimálnymi dodatočnými nákladmi.
  • PI-485 vám poskytne priamo dodávateľ LG


  Každý split je možné ovládať osobitne:

  • Zapnuté/Vypnuté
  • Prevádzkový režim (chladenie, odvlhčovanie, iba ventilátor, auto, kúrenie)
  • Termostat (požadovaná hodnota, skutočná teplota)
  • Rýchlosť ventilátora (nízka, stredná, vysoká, automatická)
  • Pohyb lopatiek (zapnutá, vypnutá)

  Kompatibilita

  Produktová rada LG AC

  Vstavaný PI-485

  Môže sa pridať PI-485

  Multi V 3


  Multi FDX

  Multi MU3 a vyššie Napr .: MU3M25

  Split 18 a vyšší

  Multi MU2 Napr. MU2M15, MU2M16, MU2M17

  (error)(error)


  Požiadavky

  Elektrické vedenie
  Pripojte kartu PI-485 k vonkajšej kondenzačnej jednotke

  1. Vypnite napájanie systému
  2. Pripojte CN_OUT na PI-485 k CN_CENTRAL na ODU PCB
  3. Pripojte BUS_A a BUS_B na PI-485 k centrálnemu kontroléru LG alebo bráne
  4. Vyberte správnu konfiguráciu prepínača DIP: 1 a 4 ZAPNUTÉ, všetky ostatné VYPNUTÉ


  1. Pripojte CN_PWR na PI-485 k napájaciemu konektoru PCB vonkajšej jednotky
  2. Obnovte napájanie systému

  Skontrolujte, či karta PI-485 správne funguje

  Červená LED

  • LED bliká toľko, koľko je pripojených vnútorných jednotiek a potom zhasne.

  • Tento proces sa opakuje každé 3 minúty

  Oranžová a žltá LED

  • LED dióda nepretržite bliká

  Zelená LED dióda RS485


  • LED dióda bliká, keď PI-485 prijíma údaje z centrálneho ovládača.

  Viac informácií nájdete v Inštalačnej príručke LG PI-485:

  Pripojte PI-485 k TapHome

  K terminálu TapHome terminál zbernice môže byť pripojená jedna alebo viac kariet PI-485. Túto komunikačnú linku nie je možné kombinovať so zariadeniami TapHome zbernice alebo zariadeniami Modbus RTU.

  Konfigurácia

  Priradenie adries jednotkám LG

  Zapnite vnútornú split jednotku. Ak chcete nastaviť svoju jedinečnú identifikačnú adresu, budete musieť použiť kombináciu tlačidiel na infračervenom diaľkovom ovládači.

  Vyberte batériu z infračerveného diaľkového ovládača. Súčasne podržte tlačidlo „FAN SPEED“ a vložte batériu späť. Upozorňujeme, že druhé tlačidlo sa môže u každého modelu líšiť. Môžete tiež skúsiť použiť tlačidlá vľavo hore, „COMFORT AIR“ alebo „MODE“. Po vstupe do režimu konfigurácie adresy sa na displeji zobrazia 2 číslice a adresu môžete zmeniť stlačením tlačidiel TEMPERATURE UP / DOWN. Výber potvrďte tlačidlom „POWER“. Po dokončení vyberte batériu a znova ju vložte späť.

  Upozorňujeme, že adresa jednotky LG na diaľkovom ovládači je hexadecimálne číslo, zatiaľ čo v konfigurácii TapHome je to desatinné číslo. Napr. Číslo 0A nastavené v LG sa prekladá ako číslo 10 v systéme TapHome a číslo 10 v LG sa prekladá ako 16 v systéme TapHome.


  Definovanie rozhrania LG v aplikácii TapHome

  Otvorte Nastavenia → Hardvér → TapHome Bus → Terminály a vypnite jeden terminál zbrojnice, aby ste ho mohli používať na komunikáciu s LG.

  V Nastavenia → Hardvér → Pridať nové rozhranie → LGAC

  Pridajte rozdelené jednotky so správnou adresou.