Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Časovač osvetlenia - základy

  Ak chcete automaticky ovládať svetlo pohybovým senzorom, ale zároveň si ponechať možnosť ovládať ho tlačidlom na stene, použite smart rule Časovač osvetlenia.

  Základné nastavenie

  Na svetelnom zariadení vyberte Pridať Smart rule a zvoľte Časovač osvetlenia .


  V konfigurácii Časovač osvetlenia vyberte vhodný snímač pohybu a nastavte, ako dlho má byť svetlo zapnuté, keď je zaznamenaný pohyb.


  Ak chcete po uplynutí časovača pohybu vypnúť svetlo, musíte pridať ďalší smart rule Nastaviť predvolenú hodnotu a nastaviť akciu na vypnutie svetla. Dôvod, prečo sa to deje v 2 samostatných smart ruloch, je umožniť používateľom definovať ďalšie automatizačné pravidlá s nižšou prioritou (napr. Denný plán ), aj keď vo väčšine prípadov chcú používatelia jednoducho vypnúť svetlo.


  Na obrázku nižšie je znázornené svetelné zariadenie ovplyvnené 2 inteligentnými pravidlami. Všimnite si, že Časovač osvetlenia má vyššiu prioritu ako Nastaviť predvolenú hodnotu .


  Ovládanie pomocou nástenných tlačidiel

  Ak chcete povoliť aj manuálne ovládanie svetla pomocou nástenných tlačidiel, definujte ich funkčnosť priamo v tomto inteligentnom pravidle. Umožní to lepšie možnosti načasovania:

  • zvoliť, ako dlho majú svetlá zostať svietiť po tom, čo ich užívateľ zapne manuálne, a tiež
  • ako dlho by mal byť senzor pohybu ignorovaný, keď užívateľ vypne svetlo a odchádza z miestnosti, a nechce, aby ho senzor pohybu detekoval a okamžite znovu rozsvietil.

  Obmedzenie pohybového senzora

  Pomocou ikony napravo od pohybového senzora definujte podmienky, kedy by mal byť pohybový senzor aktivovaný.