Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • 2017.1 - Nastavte do automatického režimu - Smart Rule „Udalosť tlačidiel“

    Tlačidlo sa teraz dá použiť na zmenu režimu zariadenia z manuálneho na automatický.