Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Spínanie svetla

  Tento návod vysvetľuje, ako nakonfigurovať vypínač tak, aby zapínal / vypínal svetlá.

  Otvorte vstup pomocou tlačidla, ktoré spúšťa svetelný výstup - umožní prepínať medzi ZYP/VYP. Pridať Smart Rule Udalosť tlačidiel.


  V Smart Rule priraďte výstupy a vyberte, čo sa stane po stlačení tlačidla - ZAP, VYP alebo Prepnúť: