Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • 2017.1 - Core aktualizácia z aplikácie

    Vydanie 2017.1.6 prináša možnosť aktualizácie softvéru Linux v Core. Je to užitočné najmä vtedy, keď je potrebné aktualizovať projekt o nové funkcie - nový Smart Rules, podporu pre nový hardvér, atď.

    Pre aktualizáciu sa nevyžaduje Internetové pripojenie Core - nový softvérový balík je uložený priamo v aplikácii TapHome a Core ho stiahne z aplikácie prostredníctvom lokálnej siete.

    Aktualizáciu je možné vykonať iba podľa servisných a správcovských rolí.