Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • 2017.1 - Core aktualizace z aplikace

    Vydání 2017.1.6 přináší možnost aktualizace softwaru Linux v Core. To je zvláště užitečné, když je třeba projekt upgradovat na nové funkce - nový Smart Rules, podporu pro nový hardware atd.

    Pro aktualizaci není vyžadováno připojení Core k Internetu - nový softwarový balíček je uložen přímo v aplikaci TapHome a Core jej stáhne z aplikace přes místní síť.

    Aktualizace může být provedena pouze podle rolí Service a Admin.