Hľadaj
MENU

Úvod


Riadiaca jednotka TapHome (Core) môže poskytovať informácie o zariadeniach inej riadiacej jednotke alebo centrálnemu systému správy budov. Táto komunikácia je obojsmerná, preto aj zariadenia môžu prijímať príkazy z externého prostredia.

Na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti musíte túto funkciu povoliť pre konkrétne zariadenia. V Menu → Nastavenia → Vystaviť zariadenia môžete definovať rozhranie pre pripojenie TapHome k systémom tretích strán. Dostupné rozhrania:

  • Amazon Alexa (Hlasové ovládanie TapHome zariadení vďaka cloud prepojeniu s Amazon Alexa) https://taphome.com/support/439943169
  • Modbus RTU (cez drôt RS485 • Spojenie nadviazané prostredníctvom terminálu BUS1, BUS2 alebo BUS3 na základnej jednotke Core (https://taphome.com/en)
  • Modbus TCP (cez sieť TCP / IP • Pripojenie nadviazané prostredníctvom kábla LAN)
  • KNX (cez protokol KNX • Spojenie nadviazané prostredníctvom brány KNX (https://taphome.com/en/knx-gateway), ktorá komunikuje s Core (https://taphome.com/en) cez TapHome Bus)
  • TapHome Integration Protocol: https: //taphome.com/sk/support/171606078 (jednoduché správy ASCII • komunikácia cez RS485 cez BUS 1, BUS 2 alebo BUS 3 alebo prostredníctvom pripojenia TCP / IP)


V časti Nastavenia → Vystaviť zariadenia stačí pridať zariadenia zo zoznamu do zoznamu a tieto zariadenia budú pri obojsmernej komunikácii „vystavené“ systémom tretích strán.