Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Úvod

  Řídicí jednotka TapHome ( Core ) může poskytovat informace o zařízeních jiné řídicí jednotce nebo centrálnímu systému správy budovy. Tato komunikace je obousměrná, proto také zařízení mohou přijímat příkazy z vnějšího prostředí.

  Chcete-li zajistit vysokou úroveň zabezpečení, musíte tuto funkci povolit pro konkrétní zařízení. V Menu → Nastavení → Vystavit zařízení můžete definovat rozhraní pro připojení TapHome se systémy třetích stran. Dostupná rozhraní:

  V Nastavení → Vystavit zařízení stačí přidat zařízení ze seznamu do seznamu a tato zařízení budou „obnažena“ systémům třetích stran v obousměrné komunikaci.