Vyhledávání
MENU
  • TapHome Apps
  • Výrazy
  • Architektura systému podle typu projektu
  • Uživatelé a oprávnění
  • Úvod

    Řídicí jednotka TapHome ( Core ) může poskytovat informace o zařízeních jiné řídicí jednotce nebo centrálnímu systému správy budovy. Tato komunikace je obousměrná, proto také zařízení mohou přijímat příkazy z vnějšího prostředí.

    Chcete-li zajistit vysokou úroveň zabezpečení, musíte tuto funkci povolit pro konkrétní zařízení. V Menu → Nastavení → Vystavit zařízení můžete definovat rozhraní pro připojení TapHome se systémy třetích stran. Dostupná rozhraní: