Hľadaj
MENU
 • Aplikácie TapHome
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Obmedzenie výkonu

  V prípade, že hlavný istič neposkytuje dostatočnú kapacitu na paralelné spustenie všetkých elektrických spotrebičov, je možné nastaviť priority pre výstupy a výstupný modul zabezpečí, aby sa neprekročilo celkové zaťaženie. To umožňuje použiť hlavný vypínač s nízkou kapacitou a ušetriť poplatky poskytovateľovi elektriny.

  Prejdite na Menu Zariadenia 12DO modul a nastavte výstupy na PWM na digitálnom výstupe

  Kliknite na Pridať novú skupinu

  Nastavte Celkové zdroje - maximálny výkon hlavného ističa

  Pridať nový výstup a nastaviť jeho spotrebu vo wattoch

  Usporiadajte výstupy podľa priorít. Výstup najvyššej priority musí byť na vrchu.

  Výstupný modul zapne iba kombinácie výstupov, ktorých súčet ich zaťažení nepresiahne Celkové zdroje .