Vyhledávání
MENU
 • TapHome Apps
 • Výrazy
 • Architektura systému podle typu projektu
 • Uživatelé a oprávnění
 • Omezení výkonu

  V případě, že hlavní jistič neposkytuje dostatečnou kapacitu pro paralelní provoz všech elektrických spotřebičů, je možné nastavit priority pro výstupy a výstupní modul zajistí, aby nebyla překročena celková zátěž. To umožňuje použít hlavní jistič s nižší kapacitou a ušetřit poplatky poskytovateli elektřiny.

  Přejděte do Menu Zařízení 12DO modul a nastavte výstupy na PWM na digitálním výstupu

  Klikněte na Přidat novou skupinu

  Set Total resources - maximum Watts pro hlavní jistič

  Přidat nový výstup a nastavit jeho spotřebu ve wattech

  Seřadit výstupy podle priorit. Výstup nejvyšší priority musí být nahoře.

  Výstupní modul zapne pouze kombinace výstupů, pokud součet jejich zatížení nepřesáhne Celkové zdroje .