Hľadaj
MENU

PID kaskáda

Ak sa meria teplota vykurovacieho telesa, je možné zvýšiť stabilitu vykurovacieho systému pomocou dvochSmart Rules PID, ktoré sú vzájomne prepojené (aka PID kaskáda).

Porovnanie s jednoduchou reguláciou hysterézie:

PID kaskáda

Hysteréza

(tick) 

(/) plynulá nepretržitá regulácia

(error) 

(X) pomalý štart

(tick) 

(/) rýchly štart

(error) 

(X) oscilujúca regulácia


Príklad použitia PID kaskády na reguláciu podlahového vykurovania, meranie - podlahovej aj okolitej teploty miestnosti.

Parameter

Smart Rule zóny PID

Smart Rule podlahového PID

Výstupný pohon

Termostat pre vykurovacie teleso
0% ... 19 °C
100% ... 28 °C

Spínač (relé)
15 minútová spínacia perióda

Limitná teplota

Voliteľné: Štandardne je nastavená na 10 ° C - 30 ° C.
Toto je možné zmeniť v servisných nastaveniach zónového termostatu

Voliteľné: snímač teploty podlahy
Max. teplota 28 ° C

Max. podlahová teplota povolená hygienickými normami je 28 ° C, na vykurovacie účely je však možné použiť o niekoľko stupňov vyššiu teplotu (napr. 36 ° C), pretože teplotný senzor meria teplotu pod povrchom.