Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • PID kaskáda

  Ak sa meria teplota vykurovacieho telesa, je možné zvýšiť stabilitu vykurovacieho systému pomocou dvochSmart Rules PID, ktoré sú vzájomne prepojené (aka PID kaskáda).

  Porovnanie s jednoduchou reguláciou hysterézie:

  PID kaskáda

  Hysteréza

  (/) plynulá nepretržitá regulácia

  (X) pomalý štart

  (/) rýchly štart

  (X) oscilujúca regulácia


  Príklad použitia PID kaskády na reguláciu podlahového vykurovania, meranie - podlahovej aj okolitej teploty miestnosti.

  Parameter

  Smart Rule zóny PID

  Smart Rule podlahového PID

  Výstupný pohon

  Termostat pre vykurovacie teleso
  0% ... 19 °C
  100% ... 28 °C

  Spínač (relé)
  15 minútová spínacia perióda

  Limitná teplota

  Voliteľné: Štandardne je nastavená na 10 ° C - 30 ° C.
  Toto je možné zmeniť v servisných nastaveniach zónového termostatu

  Voliteľné: snímač teploty podlahy
  Max. teplota 28 ° C

  Max. podlahová teplota povolená hygienickými normami je 28 ° C, na vykurovacie účely je však možné použiť o niekoľko stupňov vyššiu teplotu (napr. 36 ° C), pretože teplotný senzor meria teplotu pod povrchom.