Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • PID kaskáda

  Pokud se měří teplota topného tělesa, je možné zvýšit stabilitu topného systému pomocí dvou Smart Rules PID spojených dohromady (tzv. PID kaskáda).

  Porovnání s jednoduchou regulací hystereze:

  PID kaskáda

  Hystereze

  (/) plynulá nepřetržitá regulace

  (X) pomalý start

  (/) rychlý start

  (X) oscilující regulace


  Příklad použití PID kaskády pro regulaci podlahového vytápění, měření jak - teploty pod podlahou, tak i teploty okolí.

  Parametr

  Smart Rule zóny PID

  Smart Rule podlahového PID

  Výstupní pohon

  Termostat pro topné těleso
  0% ... 19 °C
  100% ... 28 °C

  Spínač (relé)
  15minutová spínací doba

  Mezní teplota

  Volitelné: Ve výchozím nastavení je nastavena na 10 ° C - 30 ° C.
  To lze změnit v servisním nastavení zónového termostatu

  Volitelné: snímač teploty podlahy
  Max. teplota 28 ° C

  Max. teplota podlahy povolená hygienickými normami je 28 ° C, pro účely vytápění je však možné použít o několik stupňů vyšší teplotu (např. 36 ° C), protože teplotní senzor měří teplotu pod povrchem.