Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • 2017.1 - Automatizace žaluzií - přesné ovládání úhlu žaluzie

    Smart Rule Ovládání žaluzií pomocí tlačítek nahoru a dolů bylo aktualizováno, aby se vybral typ chování a umožnilo se udržet žaluzie dolů a umožnit pouze ovládání úhlu.

    • Druh chování Krátké stisknutí : Když je tlačítko stisknuto, žaluzie se pohybují úplně nahoru nebo dolů. Další tisk je zastaví. Pokud je zaškrtnuta volba Povolit pouze změnu úhlu lamel , změní se úhel z 0% na 100% nebo naopak v závislosti na předchozím směru pohybu. Typ chování Krátké a dlouhé stisknutí : Při krátkém stisknutí žaluzie mění pouze úhel o 25%. Např. Pokud se jedná o žaluzie 90 stupňů, změní svůj úhel o 0,25 90 = 22,5 stupně. Dlouhé stisknutí je posílá úplně nahoru nebo dolů. V případě, že je zaškrtnuto políčko Povolit pouze změnu úhlu lamel , dlouhým stisknutím se změní úhel buď na 0 stupňů nebo na 90/180 stupňů v závislosti na typu žaluzií.